Vestergrave 42

Gå i historiens spor

Bindingsværkbygningen, der har facade mod Vestergrave og sidehus mod Lille Rosengård, er fra år 1600 og blev fredet i 1919.

Ejendommen har i mange år været brugt som lager, men blev oprindeligt opført som bolig/værksted for to familier.

Fonden overtog ejendommen i 1995. Efter en total restaurering indeholder bygningen i dag én bolig.

 

Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers er en selvejende non-profit erhvervsdrivende fond, der som hovedformål har at sikre og bevare fredede og bevaringsværdige bygninger i Randers by. Fonden har opkøbt, istandsat, og administrerer nu 39 boliger og 9 erhvervslejemål.

Opdateret af:
VisitAarhus info@visitaarhus.com
VisitAarhus

  • Vestergrave 42
  • Vestergrave 42
    8900 Randers C
  • Tlf. (+45)