Vitsø

Gå i historiens spor

Vitsø var oprindeligt en fjordarm med strandenge i kanten, som havde direkte forbindelse til havet. Området blev gennem mange år afvandet ved hjælp af inddæmning, og da man begyndte at dyrke jorden, forsvandt mange af de sjældne engplanter. I 2009 stoppede man afvandingen af området, og Vitsø blev til et sammenhængende naturområde på 150 hektar med en ny stor sø omgivet af strandenge og ferske enge.

I søen er der anlagt tre fugleøer for at beskytte ynglende fugle mod rovdyr og Vitsø fungerer nu som sidste stop i Danmark for mange trækfugle, inden turen går sydover. Grågæs, ænder og vadefugle yngler her og du kan også være heldig at se viben flakse hen over engen.

Fra P-pladsen ved Søbygaard og P-pladsen i Vorbjerg Skov kan man følge stier rundt om søen. Nogle af dem indgår i det sammenhængende stisystem, Øhavsstien, som er tydeligt afmærket med blå skilte på træpæle.

Ærø er en del af Geopark Det Sydfynske øhav og Vitsø er en ud af ni lokaliteter med geologisk værdi på Ærø. Læs mere om Geoparken og Ærø.

Opdateret af:
Ærø Turistbureau post@arre.dk
Ærø Turistbureau

  • Vitsø
  • Vitsø
    5985 Søby Ærø