Vitsø

Gå i historiens spor


Om her har været enge eller ej, da her var tørt land i stenalderen for 8000 år siden ved vi ikke.
Men herefter steg havet og Vitsø har været en fjordarm med strandenge rundt i kanten.
Efterhånden har havstrømmene aflejret sten i store volde ud fra kysten og her er dannet et mægtigt strandvoldsystem med våde strandengspartier imellem voldene.

Opdateret af:
Ærø Turistbureau post@arre.dk
Ærø Turistbureau

  • Vitsø
  • Vitsø
    5985 Søby Ærø