Firmarabat

Lokalaftaler

Har du bestemte hoteller, du benytter meget, kan du lave en lokal-aftale med disse hoteller. Denne aftale er direkte mellem dig og hotellet, og kan indeholde alt, hvad I indbyrdes bliver enige om. Omsætning på hoteller med lokalaftaler udløser ikke årsbonus, men omsætningen tæller stadig med op mod det samlede bonusmål.

Send en e-mail til os og få en firmarabat-aftale