Bovet

Gå i historiens spor

Sydøstvendt bugt med strandeng, som går over i vadehav.
Om sommeren kan store dele af Bovet være tørlagt, og man kan gå flere kilometer ud fra kysten.
Forår og efterår kan man i Bovet observere store mængder knopsvaner, mørkbuget knortegæs og andre trækfugle.

Opdateret af:
Læsø Turistbureau sc@visitlaesoe.dk
Læsø Turistbureau

  • Bovet
  • Bovet
    9940 Læsø