Miljøpolitik

Hensigtserklæringen har til formål at kategorisere Small Danish Hotels medlemmer som ansvarsbevidste virksomheder, der overholder alle gældende bekendtgørelser, direktiver og love indenfor miljøområdet samt retningslinjerne fra HORESTA. Medlemmerne hos Small Danish Hotels betragter miljø og arbejdsforhold som essentielle for moderne kro- og hoteldrift, og opfordres til at have fokus på følgende områder:

Driftspolitik

a) Begrænse energiforbrug 
b) Begrænse ressourcespild 
c) Begrænse papirforbruget 
d) Begrænse CO2 forbrug

Indkøbspolitik

Et Small Danish Hotels medlem vil primært samarbejde med leverandører, der har fokus på følgende punkter: 
a) Begrænse energiforbrug 
b) Begrænse ressourcespild 
c) Begrænse papirforbrug 
d) Begrænse CO2 forbrug

Medarbejderpolitik

Medlemmerne hos Small Danish Hotels opfordres til at have fokus på medarbejdernes sundhed og trivsel og i øvrigt følge gældende overenskomster.

Målet er, at en Small Danish Hotels virksomhed altid fremstår som en miljøbevidst virksomhed overfor kunder og eventuelle investorer og derved sikrer de bedst mulige afsætningsmuligheder for virksomhedens produkter. Virksomheden opfordres desuden til at undervise sine medarbejdere i bæredygtighed.