Miljøpolitik

Miljøpolitik

Hensigtserklæringen har til formål at kategorisere Small Danish Hotels medlemmer som ansvarsbevidste virksomheder, der overholder alle gældende bekendtgørelser, direktiver og love indenfor miljøområdet samt retningslinjerne fra Horesta. En Small Danish Hotels virksomhed finder miljø og arbejdsforhold essentielle for moderne kro- og hoteldrift.

Virksomheden opfordres til at have fokus på følgende områder:

1. Driftspolitik

a) Begrænse energiforbrug 
b) Begrænse ressourcespild 
c) Begrænse papirforbruget 
d) Begrænse CO2 forbrug

2. Indkøbspolitik

Et Small Danish Hotels medlem vil primært samarbejde med leverandører, der har fokus på følgende punkter: 
a) Begrænse energiforbrug 
b) Begrænse ressourcespild 
c) Begrænse papirforbrug 
d) Begrænse CO2 forbrug

3. Medarbejderpolitik

Virksomheden opfordres til at have fokus på medarbejdernes sundhed og trivsel og i øvrigt følge gældende overenskomster.

Målet er, at en Small Danish Hotels virksomhed altid fremstår som en miljøbevidst virksomhed overfor kunder og eventuelle investorer og derved sikrer de bedst mulige afsætningsmuligheder for virksomhedens produkter. Virksomheden opfordres desuden til at undervise sine medarbejdere i bæredygtighed.