Bæredygtighed

Engagement, Ansvarlighed og "Moments of happiness"

Small Danish Hotels og vores medlemmer er engagerede i en bæredygtig verden og dens mennesker: Vores gæster, de der arbejder for os, dem vi samarbejder med og det lokale og globale samfund. Vi ønsker at drive og udvikle vores kroer og hoteller ud fra bæredygtige principper og uden at belaste Jordens ressourcer unødigt. Vi ønsker med vores aktiviteter at bidrage til en bedre klode og et bedre miljø til gavn for både kloden og de kommende generationer. Vi vil sikre, at vores hoteller og ansatte altid har en bæredygtig viden og tilgang.

FN's verdensmål

Stadigt flere af vores hoteller bliver certificerede efter branchens miljømærke Green Key, nogle har det økologiske spisemærke, og de fleste arbejder for stadigt at blive mere bæredygtige fx ved at anvende lokalt producerede råvarer, undgå madspild og tilbyde opladning til el- og hybridbiler.

Vores mål er at være kendt som et bæredygtigt og samfundsansvarligt kædeprodukt med individuelle kendetegn og lokal forankring. Vi hjælper derfor vores hoteller i deres arbejde med bæredygtighed.

Small Danish Hotels støtter især aktivt op om følgende af FNs verdensmål

Verdensmål nr. 8 at ”fremme bæredygtig turisme, som skaber jobs og fremmer lokale produkter og kultur” ud fra en bæredygtig tilgang med plads til alle i samarbejde med vores lokalområder.

Verdensmål nr. 12 at ”sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer”. Vi hjælper vores medlemmer i arbejdet med fx affaldshåndtering, cirkulær økonomi, at forebygge madspild, undgå brugen af kemikalier, bæredygtige indkøb og udviklingen af det gode, bæredygtige måltid.

Verdensmål nr. 15 at ”bevare og genoprette økosystemer på land og i ferskvand og bruge dem bæredygtigt”. Vi hjælper vores medlemmer til at arbejde tæt sammen med lokalområderne om bevarelse af natur og miljø blandt andet med henblik på bæredygtig turisme.

Det er vores mål, at vores gæster altid får ”moments of happiness” i en ramme af engagement og ansvarlighed.