Engelsholm Slotspark

Åbningstider

  • Gælder i perioden 01/01-2022 - 31/12-2022
  • Mandag 8:00 - 19:00
  • Tirsdag 8:00 - 19:00
  • Onsdag 8:00 - 19:00
  • Torsdag 8:00 - 19:00
  • Fredag 8:00 - 19:00
  • Lørdag 8:00 - 19:00
  • Søndag 8:00 - 19:00

Engelsholm Slotspark

Gå i historiens spor

Haven i Engelsholm Slotspark er siden videreført og omlagt af Gerhard de Lichtenberg i 1737 som barokhave med symmetrisk anlagte bede, plæner og damme, klippede træer og buske samt terrænforskydninger i form af volde og trappeforløb. Sidst i 1800-tallet blev parken tættest på slottet omlagt i landskabelig stil efter anvisning af H.A. Flindt. 

Parken er i dag på 6 hektar. En stor del af det oprindelige areal blev udstykket i 1934. Engelsholm skov og sø hører i dag under Randbøl Statsskovsdistrikt og omfatter i alt 151 hektar, heraf sø ca. 44 hektar, ager og eng ca. 30 hektar, resten skov.

De bærende elementer i parken på Engelsholm er terrasserne med de klippede træer og voldgraven. Slottet på en slotsholm i en voldgrav på kanten af en større sø er endvidere noget helt særligt for Engelsholm. I dag drives slottet som højskole og ejes af den selvejende institution "Engelsholm Højskole".

Som led i en Realdania kampagne har parken i 2008 gennemgået en større renovering. Parken er åben for publikum året rundt.

Opdateret af:
Destination Trekantområdet – VisitVejle visitvejle@vejle.dk
Destination Trekantområdet – VisitVejle