Flodbæk

Gå i historiens spor

Flodbæk og Vesterklit er to sammenhængende fredninger, der har skabt et åndehul midt i store sommerhusområder med flotte og varierede klitlandskaber.

Flodbækken baner sig her vej i et snoet forløb. Det er lykkedes at få områderne fredet, inden sommerhusudstykningerne også nåede frem hertil.

Fra Floddalsvej findes fine stisystemer langs Flodbæk mod kysten.

Opdateret af:
VisitNordvestkysten, Hirtshals info@visitnordvestkysten.dk
VisitNordvestkysten, Hirtshals