Gråsten Slot

Gå i historiens spor

Gråsten Slot er mest kendt som sommerresidens for den kongelige familie. 
Det første Gråsten var et lille jagtslot, opført i midten af 1500-tallet. Efter slottet nedbrændte i 1603 opførtes et nyt slot, der højst sandsynligt har ligget hvor den nuværende Gråstens sydfløj er placeret. Kort før år 1700 byggede storkansler Frederik Ahlefeldt et vældigt barokslot, der imidlertid brændte i 1757.Det eneste der blev reddet var slotskirken. Det nuværende Gråsten Slot stammer således fra 1759, hvor en ny sydfløj blev opført og fra 1842 hvor midterbygningen blev bygget.

I 1935 blev brugsretten til slottet overdraget til daværende Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid. Dronning Ingrid besad en stor interesse for blomster og var personligt inde over planlægningen af blomsterhaven ved Gråsten Slot frem til hendes død i år 2000.

Der er ikke offentlig adgang for publikum i slottets bygninger, med undtagelse af Gråsten Slotskirke der har særlige åbningstider.

Når kongefamilien har residens på Gråsten Slot er området lukket for offentligheden og der er således ikke adgang for publikum i Gråsten Slotshave- og Kirke; Slotskirken er dog stadig åben i forbindelse med sommerens aftensang mm. De seneste år har kronprins parret og deres børn påbegyndt deres ophold i slutningen af juni, fulgt af HMS Dronning Margrethe II og HKH Prins Henrik.

HKH Prins Henrik gik bort den 13. februar 2018 i en alder af 83 år.

Residens i sommeren 2021
H.M. Dronningen afrejste til Færøerne den 15. juli og slotshaven åbnede fredag den 16. juli. Slotskirken åbner fra lørdag den 7. august. For åbningstiderne i slotshaven og slotskirken samt den Kongelige Køkkenhave - se de relaterede produkter nederst.

Officiel modtagelse i 2021
Onsdag den 23. juni 2021, lægger Kongeskibet Dannebrog til ved Slotskajen i Sønderborg kl 10, hvorefter der er modtagelse af Dronningen på den røde løber, med faner og flag, musik og blomsterpiger.

Traditionen tro fortsætter Dronning Margrethe til Torvet i Gråsten, hvor der ca. kl. 10.35 er modtagelse ved de lokale samt velkomsttale ved Borgmester Erik Lauritzen. herefter fortsætter Dronningen til Gråsten Slot.

Vagtafløsning
Når slottet er beboet, er der hver dag vagtafløsning af den Kongelige Livgarde. Vagten udgår fra Det Gule Palæ, Ahlefeldtvej 5, hvor garderne stiller op ca. kl. 11.30. Herfra marcheres der gennem Gråsten via Borggade, Torvet og Slotsgade til slottet, hvor vagtafløsningen sker kl. 12.00.

Den Kongelige Livgardes Musikkorps
Musikkorpset deltager ved vagtskiftet fredag den 2. og 9. juli. 

Opdateret af:
VisitSønderborg info@visitsonderborg.com
VisitSønderborg