Gråsten Slot

Gå i historiens spor

Gråsten Slot er mest kendt som sommerresidens for den kongelige familie. 
Det første Gråsten var et lille jagtslot, opført i midten af 1500-tallet. Efter slottet nedbrændte i 1603 opførtes et nyt slot, der højst sandsynligt har ligget hvor den nuværende Gråstens sydfløj er placeret. Kort før år 1700 byggede storkansler Frederik Ahlefeldt et vældigt barokslot, der imidlertid brændte i 1757.Det eneste der blev reddet var slotskirken. Det nuværende Gråsten Slot stammer således fra 1759, hvor en ny sydfløj blev opført og fra 1842 hvor midterbygningen blev bygget.

I 1935 blev brugsretten til slottet overdraget til daværende Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid. Dronning Ingrid besad en stor interesse for blomster og var personligt inde over planlægningen af blomsterhaven ved Gråsten Slot frem til hendes død i år 2000.

Der er ikke offentlig adgang for publikum i slottets bygninger, med undtagelse af Gråsten Slotskirke der har særlige åbningstider.

Når kongefamilien har residens på Gråsten Slot er området lukket for offentligheden og der er således ikke adgang for publikum i Gråsten Slotshave- og Kirke; Slotskirken er dog stadig åben i forbindelse med sommerens aftensang mm. De seneste år har kronprins parret og deres børn påbegyndt deres ophold i slutningen af juni, fulgt af HMS Dronning Margrethe II og HKH Prins Henrik.

HKH Prins Henrik gik bort den 13. februar 2018 i en alder af 83 år.

Residens i sommeren 2021
Gråsten Slotshave vil være lukket for offentligheden fra den 22. juni. Åbningsdatoen i august vil blive oplyst så snart denne kendes.

Officiel modtagelse, vagtparader og fredags koncerter
På grund af ønsket om at begrænse anledninger, hvor mennesker står meget tæt samlet, så var den officielle modtagelse af H.M. Dronningen aflyst i 2020, ligesom vagternes march i gennem Gråsten og de meget besøgte fredagskoncerter i slotsgården var sat i bero. 

Så snart der foreligger detaljer om, hvorvidt der gennemføres et program i 2021, vil oplysningerne blive opdateret!

Opdateret af:
VisitSønderborg info@visitsonderborg.com
VisitSønderborg