Grenaa by

Gå i historiens spor

På Torvet ligger også Grenaa Kirke, der er begyndt opført omkring år 1300. Tårn og våbenhus kom til ca. 100 år senere, og i reformationstiden i midten af 1500-tallet blev sideskibet bygget. Kirken er bygget i gotisk stil og er blevet gennemrestaureret i 2001. Den har ved samme lejlighed fået et af Nordeuropas bedste orgler, og klokkespillet med 48 bronzeklokker hører ligeledes til i eliten blandt sådanne. Kirken er åben mandag - fredag fra kl. 14.00 til 16.00. Der tages forbehold for kirkelige handlinger.

Det Gamle Rådhus

På Torvet 1 ligger Det Gamle Rådhus. Huset er oprindeligt bygget som rådhus i 1806 og fungerer i dag som Turistinformation, og på 1. salen er der borgelige vielser. Vest for Torvet begynder Lillegade, der er en levende butiks- og restautionsgade. Gaden leder ned til byens ældste, bevarede beboelseshuse.

Aftenstjernen, Lillegade 39, er en købmandsgård fra 1751, men er i dag indrettet til et hyggeligt værtshus med musikarrangementer.

Længere nede ad gaden ligger den gamle borgmestergård fra 1768. En af sidegaderne til Lillegade, Nederstræde, er et hyggeligt strøg med idylliske og velbevarede bindingsværkshuse. For enden af Lillegade ligger byens anlæg, med legeplads og høje løvtræer.

Kolonihaver og museum

En sti på hver side af åen fører tilbage til byen forbi kolonihaverne, der er en typisk dansk have- tradition fra det 20. århundrede med små parceller og simple sommerboliger. Ved Aarhusvej drejes til venstre mod kirken. Her kommer du forbi den gamle købmandsgård fra 1760, der i dag huser Museum Østjylland Grenaa - det tilgængelige museum, hvis permanente udstillinger, tager dig med gennem 10.000 års historie på Norddjursland.

Opdateret af:
VisitAarhus, Djursland info@visitaarhus.com
VisitAarhus, Djursland