Grønbæk Kirke

Gå i historiens spor

Regnes for en af egnens mest seværdige kirker. Muligvis bygget af samme bygmesterlaug som den gamle Viborg Domkirke.

Gotisk krucifix. Velbevarede romanske freskomalerier bag alter. Unik kragsten i korbuen, eneste af sin art i Danmark. Fritstående søjler omkring apsis, synlige tilmurede mands- og kvindedør.
Enestående døbefont i Gotlansk Hoburgmarmor med konstant ca. 150 l vand i fonten. Den eneste af sin
art i Danmark.

Kirken beliggende ved den gamle kongevej Skanderborg-Viborg, med Kong Erik Glippings jagthytte nord for kirken.

Kirken er åben fra morgenringning til aftenringning.

Opdateret af:
VisitAarhus, Silkeborg info@visitaarhus.com
VisitAarhus, Silkeborg