Hjertestien - Nørre Snede

Gå i historiens spor

Hjertestien består af to ruter - en lang rute på 7 km kaldet Den ydre hjertesti og en kort rute på 3 km kaldet Den indre hjertesti. Stierne er etableret i samarbejde med Hjerteforeningen og med Ikast-Brande Kommune som tovholder.

Ruterne går gennem mange forskellige naturtyper, og det er intentionen, at ruterne skal gøre borgerne opmærksomme på de smukke naturområder og dels for at fastholde en fysisk sammenhæng til gå-, løbe- og cykelruter. Hjertestierne skal skabe forbindelse mellem land og by og give brugerne mulighed for at bevæge sig ud på ruterne direkte fra byen. Det er muligt både at forlænge og afkorte ruterne afhængig af, hvad brugeren har tid og lyst til. Ruterne går gennem byens grønne områder og naturområder og er med til at skabe en kobling med natur og sundhed.

Der er opsat informationstavler om områdets historie, natur og geologi på stiforløbet.

Folder Hjertestien Nørre Snede

Nørre Snede ydre sti

Nørre Snede indre sti

Opdateret af:
VisitHerning mail@visitherning.com
VisitHerning