Jættestuen Blakshøj

Gå i historiens spor

Kammeret er et af Danmarks største og smukkeste oldtidsmindesmærker og det eneste bevaret af sin slags i Vendsyssel.

Kammeret er 4,5m højt, indvendig 8m langt og 2,2m bredt. Femten sten udgør væggene hvorpå der ligger fem dæksten. Blakshøj Jættestue blev udgravet første gang i 1882, hvor man fandt stenmejsler og en flint kniv. I den forbindelse blev gravhøjen fredet.

I 2009 valgte man at lægge et membran ud over gravhøjen og derefter dække med jord og græs, så det så naturligt ud igen. Dette blev gjort, fordi der var meget fugtigt i selve grav kammeret.

Opdateret af:
Destination NORD - Frederikshavn info@destination-nord.dk
Destination NORD - Frederikshavn

  • Jættestuen Blakshøj
  • Blakshøjgårdsvej
    9900 Frederikshavn