Jerne Kirke

Gå i historiens spor


Jerne Kirke
 i Esbjerg er en romansk landsbykirke fra omkring 1150, bygget af granitkvadre og med rester af middelalderlige vinduer.

I våbenhuset gamle ligsten fra 1700-årene over en gammel Jerneslægt.

I kirken barokalter, en smuk prædikestol fra senrenæssance, og et overdådigt barok-epitafium fra 1747 over provst Maturin Castesen.

Orgel fra Frobenius 1989, 20 stemmer.

Gudstjeneste hver sondag kl. 09.30 og kl. 11.00.

Besøg aftales på tlf. 76104630.

Opdateret af:
Vadehavskysten, Ribe / Esbjerg info@vadehavskysten.dk
Vadehavskysten, Ribe / Esbjerg