Jordehøj

Gå i historiens spor

Jættestue m. synlig indgang fra Grønsundvej. Jættestuen har et 10 m langt og 2,5 m bredt kammer med den karakteristiske indsnævring midtpå.
Den sydøstvendte gang er 8 m lang med en tydelig tærskelsten, og på den næstyderste sten kan man se en del skålgruber.

Opdateret af:
Destination SydkystDanmark info@vism.dk
Destination SydkystDanmark