Låsby Kirke

Gå i historiens spor

Låsby kirke er en meget malerisk, romansk kvaderstens bygning med tagrytter fra omkr. 1700-tallet.

Syddøren indrammes af en smuk stenportal udsmykket med små menneske- og dyreskikkelser i medaljoner på karmstenene.

Forfatteren Thor Lange havde en nær tilknytning til Låsby Kirke og gjorde dens navn kendt i sin digtning.

Bemærkelsesværdig romansk granitfont med doppeltløver og mandshoved.

For flere informationer om gudstjenster henvises der til kirkens egen hjemmeside: www.laasbykirke.dk 

Opdateret af:
VisitAarhus, Skanderborg info@visitaarhus.com
VisitAarhus, Skanderborg