Mejlby Kirke

Gå i historiens spor

Norddøren med tympanon er bevaret i tilmuret stand, og den sydlige er med tympanon og karme indsat i tårnet som indgang til kirken.

Den foregående altertavle, et maleri af Jesus som den gode hyrde, er sammen med en endnu tidligere, tredelt altertavle med skriftsteder, ophængt i skibet. På Alterbordet ses nu et moderne krucifiks, som er opsat i forbindelse med en nylig restaurering. Døbefonten er en meget velbevaret romansk løvefont.

Opdateret af:
VisitAarhus info@visitaarhus.com
VisitAarhus