Mindesten for Danmarks Befrielse, Ørslev

Gå i historiens spor

Efter 2. verdenskrigs afslutning blev der rundt om i landet rejst mange mindesten, som udtryk for den befrielse man følte efter de 5 sorte år og for at minde kommende slægter om, at dette aldrig må ske igen.

Blandt beboerne i Ørslev Underskov blev der indsamlet 420 kr., som var nok til at købe en sten og få teksten indhugget hos Stenhugger Svenstrup i Ringsted.

Den blev rejst ved byens gadekær, på neutral ”gadejord” den 13. juli 1946 og afsløret af Oldermand Smed Nielsen.

Opdateret af:
Ringsted Turistinformation info@visitringsted.dk
Ringsted Turistinformation

  • Mindesten for Danmarks Befrielse, Ørslev
  • Ørslevunderskovvej
    0000 dummy