Revninge Kirke

Gå i historiens spor

Kirken består af kor og skib oprindelig fra romansk tid, men er stærkt ombygget i sengotisk tid, hvor der også er tilføjet vesttårn og våbenhus i syd. Af den romanske bygning står kun skibets syd mur af kamp på skråkantsokkel af kvadre. Ved den gennemgribende sengotiske ombygning med tegl udvidedes koret, skibet fik en forlængelse mod vest, hvis enkle blændingsgavl ses bag tårnet og der indsattes krydshvælv. Noget senere opførtes vesttårnet, der har blændingsgavle i nord og syd og endnu senere, vistnok efter reformationen, tilføjedes våbenhuset ved skibets sydside. I midten af 1800-tallet er korets øvre dele og dets to krydshvælv fornyet med små sten, formodentlig ved samme lejlighed hvor også tårnet gennemgid en hovedreparation (på tårnets vestside jerninitialer C.G.N.A (Ahlefeldt) 1845). Alterordningen er ny fra 1951 af Gunnar Hansen med farvede relieffer i fransk kalksten, Kristus som verdensdommer og Kristi fødsel. Sengotiske stager på høje fødder. Alterkalken er fra 1703.

Opdateret af:
VisitKerteminde js@visitkerteminde.dk
VisitKerteminde