Rom Kirke

Gå i historiens spor

Rom Kirke er indvendigt bygget af glathuggede kvadre. Til højre for indgangsdøren ses tillige en mandspersons ansigt i højt relief.

Kirkeklokken fra 1200-tallet er en sjældenhed, ligesom altersølvet og lysestagerne.

Pragtfuldt udskårne altertavle fra omkring 1500.

Udenfor er der en gravhøj, som mod sædvane ligger indenfor kirkegårdsdiget.

Tyskergrave fra Rom Lejren

Flygtningelejren i Rom var i brug fra maj 1945 til udgangen af februar 1948.

I perioden 1946-48 blev tyske flygtninge fra Romlejren begravet på Rom Kirkegård.

I 1965-66 overflyttede man de tyske flygtningegrave på Rom Kirkegård til den tyske Mindelund ved Grove Kirke.

Opdateret af:
VisitNordvestkysten, Lemvig info@visitnordvestkysten.dk
VisitNordvestkysten, Lemvig