Sømærke ved Vedersø

Gå i historiens spor

11 historisk markante sømærker langs den jyske vestkyst.

Sømærkerne eller båkerne langs den jyske vestkyst er høje, skulpturelle, trebenede trækonstruktioner, der stammer fra 1884-85 og indgår i et samlet system af sømærker, som det daværende Kyst og Klitvæsen rejste for at forbedre søsikkerheden.

Af de oprindeligt 23 sømærker blev de tilbageblevne 11 båker i Gl. Skagen, Løkken, Vigsø, Thorup, Stenbjerg, Vedersø Klit, Husby Klit, Årgab, Havrvig, Kærgård og Ringebjerge fredet af Skov- og Naturstyrelsen i 1997.

Båkerne er op til 12 meter høje og "hovederne" kan være en cirkel, en trekant, en firkant eller en anden letgenkendelig figur, der alle var indtegnet som signaturer på søkortene, så navigatørerne kunne bestemme skibenes nøjagtige positioner.

Båkerne har ikke længere nogen søfartsmæssig funktion, men anses sammen med redningsstationerne for vigtige kulturhistoriske og arkitektoniske kendetegn i det vestjyske kystlandskab.

Navnet ”båke” er afledt at det tyske ”Baken” eller ”Bavn”, der i Middelalderen var betegnelsen for en stabel brænde, antændt som signalbål på et højtliggende sted.

 

Vedersø Klit Båke

Vedersø Klithotel, Husby Klit 6 km NV for Vedersø.

Pos. 56°15´23,02´´N 8°7´53,18´´Ø

Højde 11 meter

Rejst 1884

Fredet 1997

I 2007 oprettede lokale borgere en ”gruppe til bevarelse af Vedersø Båke”, der var slidt af vind og vejr.

Året efter forsvandt 5-7 meter af klitterne i en kraftig storm og efterlod båken få meter fra den nye risikofyldte klitkant.

Derfor blev den i 2011 genetableret af vejrbestandige materialer 75 meter mod syd og 30 meter længere ind i klitterne.

Kilder:

https://www.aldus.dk/fanoe/kaaver/jyllands-baaker.html

http://www.baken-net.de/index6.htm

Opdateret af:
VisitVesterhavet turist@visitvesterhavet.dk
VisitVesterhavet

  • Sømærke ved Vedersø
  • Sømærkevej
    6990 Ulfborg
  • Tlf. (+45)