Stauning Kirke

Gå i historiens spor

Kirken er omgivet af en fin bevaret og nylig restaureret kassemur med fire indgange til kirkegården - ved de fire låger er nedlagt kvægriste for at forhindre kvæg og svin i at trænge ind på pladsen i gamle dage. En anselig kirke med romansk skib og langt kor samt gotiske tilbygninger i form af sakristi, tårn og to våbenhuse. Det meste inventar er fra renæssancetiden, en barok-epitaf fra 1657. Bemærk ligeledes mindetavle for de 150 ofre for pestdøden, en tragedie som ramte hårdt blandt sognets befolkning.

Opdateret af:
VisitVesterhavet turist@visitvesterhavet.dk
VisitVesterhavet