Vejrum Kirke

Gå i historiens spor

Vejrum Kirke

Vejrum Kirke ligger smukt syd for Struer med kor og apsis og løgformet spir på tårnet. Den stammer er fra det 12. årh. og bærer præg af at have været en herregårdskirke, idet den har tilhørt "Ausumgaard", der liggger i sognet.
 
Altertavlen, der er en førreformatorist fløjaltertavle, er af alabast og udført i Nottingham i England med fem felter over Den hellige Katharinas martyrium. Prædikestolen er udført i 1620-30 i renæssancestil: Gitteret ved knæfaldet og ind til tårnrummet er flot smedejernsarbejde fra 1700-tallet med indflettede initialer over herremanden og dennes hustru fra "Quistrup", som kirken også har tilhørt i en kortere periode.

Døren til våbenhuset er et klenodie for sig, idet den stadig har mærker af øksehug fra Svenskekrigene i 1658-60, hvor svenskerne røvede og plyndrede op gennem Jylland og forsøgte at komme ind i kirken. Våbenhuset indeholder en meget interessant gravsten over et søskendepar fra proprietærgården "Quistgaard".

Opdateret af:
Destination Limfjorden info@destinationlimfjorden.dk
Destination Limfjorden