Ålbæk Klitplantage

Gå i historiens spor

I klitplantagen vokser især skovfyr, men også en del bjergfyr og enkelte steder østrigsk fyr.

På de lidt bedre jorder er der plantet sitkagran, som stammer fra Nordamerikas vestkyst. Enkelte steder vokser der birk og eg. Fyrretræerne lader en del lys slippe ned på skovbunden, som mange steder er dækket af græs og mos. Især om efteråret vokser mange svampe i den grønne skovbund.

I de kommende år vil skovdistriktet plante flere løvtræer i plantagen, og mange træer vil få lov til at blive gamle og forfalde naturligt.

I skoven findes områder med stensletter, et landskab, som er helt specielt for landsdelen. I plantagen er der et rigt fugleliv. En særlig oplevelse er det, at høre natravnen en stille sommeraften.

Vandreture i Ålbæk Klitplantage

Opdateret af:
Destination NORD - Frederikshavn info@destination-nord.dk
Destination NORD - Frederikshavn

  • Ålbæk Klitplantage
  • Aalbæk Klitplantage
    9982 Ålbæk