Åsted Ådal - Rød rute

Gå i historiens spor

Åsted Ådal er et privatejet, fredet område på 136 ha. med offentlig adgang.

Åsted Å er et ca. 12 km langt tilløb til Elling å. Åen har et gennemsnitligt fald på 3-4 meter pr. km, hvilket er usædvanligt meget efter dansk målestok. Den udspringer i morænebakkerne mellem Gærum og Stenhøj.

Der er et rigt dyre- og planteliv i ådalen.

Rød rute starter ved Morbroen på Fauerholtvej, 5 km.
Svær at løbe.

Hund må ikke medbringes.

Opdateret af:
Turisthus Nord aj@turisthusnord.dk
Turisthus Nord