Algade i Ringkøbing

Gå i historiens spor

Byens gamle hovedgade hed Bredgade fra engang i 1800-tallet og frem til kommunalreforment 1970. Indtil midt i 800-tallet var gaden helt domineret af de store lave firlængede købmandsgårde, der drev udførsel af landbrugsprodukter og import af alle andre slags varer. Butikshandel foregik kun i en lille krambod. Sydsiden har stadignoget præg af den tid med dele af gårdenes facader og sidelænger bevaret, f.ex nr. 4 ( Legetøjsforrening), nr. 16 N.P. Holms boghandel 1851-2001) og nr. 18 ( Matas). Fre Mellemgade hen mod Østerport opfør i midten af 1800-tallet en række ejendomme i to etager: Nr. 7 (Heidi) bygget 1845 har bl.a. været tobaksfabrik. Nr. 9 med årstal 1863 er opført som apotek. Det lå i 250 år her, indtil det i 2001 flyttede til Torvegade. Nr. 11 ( Pizzeria Italia) er det tidl. Hotel Hindø fra 1856. Trappen flankeres to " tønder " - cement bestilt hjem fra England i 1857. Men ak, skibet srandede ved Hjerting, tolderne i Varde kendte ikke det nye bygningsmateriale, så tønderne med størknet indhold indhold blev sendt med hestevogn til bestilleren i Ringkøbing, der måtte betale alle omkostningerne. Nr. 13 ( tidl. Højskole-hotellet) er bygget i to omgange, vest for porten 1847, øst for porten 1856, tilbygning med sidefløj i 1906 ved Plesner. Over frisørens skilt ses en lodret række drænrør i muren. De var til telegrafkabler, idet der på 1. sal blev indrettet telegrafstation først i 1860erne.

Opdateret af:
VisitVesterhavet turist@visitvesterhavet.dk
VisitVesterhavet

  • Algade i Ringkøbing
  • Algade
    6950 Ringkøbing