Bedsted Kirke

Gå i historiens spor

Apsis (genrejst), kor og skib er fra romansk tid, tårnet fra sengotisk og et yngre våbenhus.

Kirkens indre bærer præg af, at korbuen omkring 1500 blev udvidet til næsten samme spændvidde som koret. Herved fik kirken et meget åbent rum. Det får også den store altertavle fra senrenæssancen til at træde frem. Altertvlen er skænket af herregården Tandrup, ligesom resten af kirkens righoldige inventar.

En af Tandrups ejere, Povl Klingenberg, død 1771, ligger i tårnrummet.

FOTOS: Niels Clemmensen

Opdateret af:
VisitNordvestkysten, Thy info@visitnordvestkysten.dk
VisitNordvestkysten, Thy