Bevaring

Gå i historiens spor

I midten af 1900-tallet havde mange af Ringkøbings gamle huse fået eternittage og enkeltrudede vinduer. Men det var især nedrivningen af to markante hjørneejendomme på Torvet, der satte gang i bevaringssagen med arkitekt E. Draiby som primus motor. Efter kommunalreformen gennemførte Ringkøbing Byråd i 1973 en bevaringsklausul for hele bykernen. Tegltagene dominerer igen, husene har fået nye sprossevinduer og brolægning er retableret i flere gader, senest Vester Strandgade 2001. Der lægges megen vægt på at afpasse skiltningen til byens krakter, og den velbevarerede bykerne er blevet en attraktion. Et nyt træk er dog de mange kviste, som siden af 1980erne har bredt sig på tagfladerne.

Opdateret af:
Destination Vesterhavet, Hvide Sande turist@visitvesterhavet.dk
Destination Vesterhavet, Hvide Sande

  • Bevaring

  • 0000 dummy

Hoteller

i nærheden