Bukkehus Mindesten

Gå i historiens spor

I perioden 1903-1915 blev der oprettet fangekolonier af Horsens Tugthus på den jyske hede, hvor fanger på grund af god opførelse og afslutning mod deres afsoning, kunne bo og arbejde under friere forhold end i fængslet.

På heden arbejdede fangerne med at beplante og opdyrke plantager, og de boede i fangekolonierne Gedhus, Bukkehus og Kidhus. Den første fangekoloni var Gedhus, og var også den som var i funktion i længst tid (1899-1951).

På mindestenen i Dejbjerg Plantage skrev en fange en mindesten med følgende tekst: ”Fangerne grov – heden til skov – 1903-1915”.

Opdateret af:
VisitVesterhavet turist@visitvesterhavet.dk
VisitVesterhavet

  • Bukkehus Mindesten
  • Dejbjergvej 21
    6900 Skjern