De fire enge

Gå i historiens spor

Vest for vildtreservatet Nørrestrand ligger et område præget af mose, eng og vådområder.

Langs med Store Hansted Å løber fire engområder Horsens-, Hansted-, Egebjerg- og Bygholm Enge, som tilsammen udgør et spændende naturudflugtsmål med et rigt fugle- og planteliv.

Siden 1700-tallet har bønder drænet engene for at få græsningsareal til deres dyr. I løbet af 1900-tallet har man uddybet og reguleret Hansted Å og oprettet pumpelag på hver af de fire enge med det mål for øje at afvande området. I de sidste tyve år har man dog valgt at åbne digerne og genskabe de våde enge af hensyn til udledningen af næringsstoffer i Horsens Fjord og Nørrestrand.

I dag er engene åbnet som naturområder med adgang for offentligheden. Der er mange stier i området, som forbinder Nørrestrand med Bryrupbanestien. Her er opstillet borde- og bænkesæt, infotavler og fugletårne i området, der gør det muligt at få det optimale ud af naturoplevelsen.

Parkering kan ske ved Hotel Opus på Egebjergvej eller ved vigeplads langs med Skanderborgvej.

Hent folder om de fire enge her. 

Eller se og følg ruter i de fire enge på Kystlandets digitale kort (Google Maps).

Opdateret af:
Destination Kystlandet info@kystlandet.com
Destination Kystlandet