De vilde heste og kvæg ved Skovsgaard

Gå i historiens spor

Skovsgaard Gods præsenterede i 2020 et kæmpe naturprojekt der forener fødevareproduktion og etablering af vild natur. To tredjedele af godsets knap 400 hektar skal over de kommende år omdannes til vild natur med udsætning af kvæg, vildheste og grise.

MIG 23 på Kvæg på Skovsgaard

I november 2020 kom 50 Skotsk Højlandskvæg til engene ved Påø og i februar 2021 blev de første vilde heste sat ud på arealerne.
Dyrene er en del af naturgenopretningsprojektet på Skovsgaard Gods og skal passe sig selv året rundt. Det betyder, at de ikke fodres og aldrig kommer på stald, men i stedet lever vildt på arealet og af det, de kan selv kan finde i naturen.

Når dyrene græsser hele året, skabes et grundlag for en tilstand af vildhed, som bringer de naturlige processer og dynamikker tilbage. Dyrene vil bidrage til udviklingen af et landskab med græsland, kær, vådområder, lysåbne skove og krat, og det vil give basis for en øget biodiversitet i området.


MIG 23 på Vilde heste på Skovsgaard

Husk disse 5 punkter når du færdes i indhegningerne:

  • Hold afstand til dyrene – mindst 50 meter
  • Du må ikke klappe eller fodre dyrene
  • Lad være med at gå imellem dyrene. Der skal altid være plads til, at de kan bevæge sig frit
  • Lad føl og kalve være i fred
  • Hunde må ikke medtages i det indhegnede område


Læs mere om de vilde heste på Skovsgaard Gods hjemmeside


Opsyn og vinterpleje
Skovsgaard Gods forvalter arealet hvor de vilde heste og kvæg færdes. Dyrene lever så vidt muligt uden menneskelig indblanding. Hvis vinteren er særlig streng og føden knap, har Skovsgaard Gods et beredskab klar. Der bliver desuden ført dagligt opsyn med dyrene hele året rundt.
Skulle du observere mistrivsel blandt de vilde dyr, er du meget velkommen til at kontakte Skovsgaard Gods på telefon + 45 62 57 14 15.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland