Den hellige Kilde - Thyholm

Gå i historiens spor

Den hellige Kilde - Thyholm

Hvor jernbanen krydser Munkevej sydøst for Hvidbjerg ligger den betagende helligkilde, der selv i tørkeperioder konstant vælder store mængder klart, koldt kildevand op af jorden.

l 1976 blev kilden smukt restaureret, og der blev ad en sti skabt adgang for besøgende.

Kilden omtales første gang år 1360, men har eksisteret allerede da den første jæger- og fiskerbefolkning kom til disse egne efter isens tilbagetrækning. Kilden har været så vandrig, at den kunne drive en hel vandmølle ved Helligkildegård, hvor mølledammen stadig eksisterer. Det vides, at folk endnu omkring 1880 samledes ved den hellige kilde.

Opdateret af:
Destination Limfjorden info@destinationlimfjorden.dk
Destination Limfjorden

  • Den hellige Kilde - Thyholm
  • Munkevej
    7790 Thyholm