Fornyelse af Volden

Gå i historiens spor

Fredericia Vold - byens unikke og historiske vartegn står overfor en fornyelsesplan, som skal revitalisere Volden, tydeliggøre historien og binde voldanlægget sammen.

Arkitektfirmaet Erik Brandt Dam Arkitekter vandt i 2017 arkitektkonkurrencen om fornyelsesprojektet.
Fredericia Vold er fredet og Statens Slots- og Kulturstyrelse er derfor også involveret i renoveringsarbejdet.

I dag er der fem passager gennem Volden, men kun tre porte. Både ved Kongens Port og Sjællandsgade/Prangervej mangler der en egentlig port og her etableres gangbroer over vejen, så fodgængere kan gå Volden rundt uden afbræk. 

Det moderne udtryk og de skarpe linjer står i kontrast til Volden og derved tydeliggøres de nye tilføjelser og understreges som nye. Samtidig er ønsket at opstramme og markere voldens linjer og opbygning.

Sidestykker, spunse og gangbroer skal laves i Cortenstål, og stålets rødbrune overflade er en essentiel del af planernes æstetiske udformning.

Projektet indeholder også en sti langs foden af voldens inderside samt planer for belysning, skiltning, beplantning, bænke og stier på volden. 

Første etape af projektet forventes realiseret i 2020 og skal finansieres af de 35 mio. som A.P. Møller Fonden har doneret til formålet.

Opdateret af:
VisitFredericia turisme@fredericia.dk
VisitFredericia

Hoteller

i nærheden