Geopark: Bjerreby Bakke

Gå i historiens spor

Bakkens indre er kompliceret opbygget med is-opskudte flager af ca. 48-60 mio. år gamle marine lerlag, aflejret i et 200-1000 meter dybt hav, der
på den tid dækkede Danmark. Lerlagene repræsenterer perioderne Paleocæn og Eocæn og omfatter følgende geologiske formationer: Æbelø Ler, Holmehus Ler, Østerrende Ler, Ølst Formationen (med talrige vulkanske askelag) og Røsnæs Ler (med enkelte vulkanske askelag). Overfladen af bakken består primært af moræneler fra sidste istid.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland