Geopark: Havsmarken and Skt. Alberts Kirke

Gå i historiens spor

Pladsen er endnu ikke udgravet, så vi har ikke samme viden om Havsmarken, som vi har til handelsstedet ved Lundeborg. Vi ved, at handelspladsen dækkede 150 meter langs stranden og næsten 300 meter inde i landet. Mange islamiske og karolingiske mønter er fundet ved hjælp af metaldetektorer, og de fortæller ganske pålideligt historien om, at handelsaktivitet fandt sted her fra omkring 750 til et sted i midten af ​​900-tallet. De handlede med tekstiler og smykker, og der opstod metalhåndværk. Hvad der ellers foregik, eller hvad der blev handlet på posten, er dog stadig en hemmelighed begravet i jorden.

Omkring 500 m syd for handelspladsen, i den nordligste ende af de imponerende kystklinter ved Vejsnæs Nakke, ligger et befæstet område med vold og voldgrav samt resterne af Sankt Alberts kirke og kirkegård. Befæstningen er opført omkring år 700 og har sandsynligvis været i brug indtil omkring 1300. Befæstningen og handelspladsen er med andre ord nærmest nutidige og formodentlig tæt forbundet. Kirken blev dog først bygget i middelalderen. Kirken var i aktiv brug indtil reformationen omkring 1530. Derefter blev den revet ned, og materialerne blev genbrugt til at bygge Rise Kirke.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland

  • Geopark: Havsmarken and Skt. Alberts Kirke

  • 5970 Ærøskøbing
  • Tlf. (+45)