Geopark: Sejlspærringen i Nakkebølle Fjord

Gå i historiens spor

Området nord for volden rummer nu en lavvandet indsø dannet som følge af et naturgenopretningsprojekt i 2003. Området modtager vand fra en stor del af Sydfyn via Hørup Å og Hundstrup Å vandløbssystem, der engang også fungerede som hovedafvandingsforløbet for den senweichselske gletsjersø, Stenstrup Issø. Ådalerne har gennem årtusinder fungeret som passager fra kysten ind i landet, så det er ikke overraskende, at vi finder betydelige spor efter bebyggelse fra alle de forhistoriske perioder.

I slutningen af ​​den romerske jernalder dukkede noget af stor værdi og/eller betydning op et sted i området nær kysten, som også skulle beskyttes mod fjender fra havet. Derfor blev der anlagt en pælspærre på tværs af den smalle fjord.

Træet i denne spærreild blev dateret ved hjælp af dendrokronologisk analyse til at være fældet i 370 e.Kr. Sejlbarrieren består af en 20 meters strækning af store træstammer. Det er sigende for dens størrelse, at en privatperson har fjernet over 120 træstammer fra byggeriet og alligevel har arkæologerne kunne genkende byggeriet.

Sejlspærringer angiver, hvor strømmen var placeret. Faktisk er sådanne spærreilder magt. Det kræver, at du har noget at beskytte og et overskud af mænd og ressourcer (træ). Men de viser også eksistensen af ​​en tid med uroligheder. Rigdom og magt kunne kun opretholdes ved at have militær magt og konstruktioner til forsvar eller angreb. Spærreilden i Nakkebølle tyder på, at Nakkebølle Fjord i jernalderen var et ekstraordinært magtfuldt sted – sandsynligvis det vigtigste på Sydfyn efter Gudme.

Med tiden mistede stedet sin militære betydning, og spærringen gik ud af brug. Til gengæld blev der i middelalderen anlagt ikke mindre end tre bakkeborge omkring vigen foruden det nuværende Nakkebølle gods.

I 1908 på nøjagtig samme sted som bjælkespærringen indviedes et symbol på et nyt verdensbillede af naturen, nemlig det meget store Nakkebølle Sanatorium. Ligesom sine søsterinstitutioner blev sanatoriet bygget her for at gøre brug af den smukke natur og friske luft, især til gavn for tuberkulosepatienter. Sanatoriet blev nedlagt i 1969, og i løbet af dets drift passerede i alt 13.905 patienter gennem dets døre.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland

  • Geopark: Sejlspærringen i Nakkebølle Fjord
  • Sanatorievej
    5600 Faaborg
  • Tlf. (+45)