Geopark: Stendiger – Brændegårdsvej, Korinth

Gå i historiens spor

Du finder stengærder mange steder på Sydfyn og øerne, men de færreste steder er de så rigelige og smukke som på Brahetrolleborg og Holstenshus. Stenvoldene vidner naturligvis om de mange sten i morænelandskabet. Stenene var en hindring for at dyrke jorden, men de var også en ressource, der blev brugt til vejmateriale og i byggeriet. I 1786 besluttede Holstenshus nemlig at bygge tre "sygehuse" lavet af kampesten. Hvert af hospitalerne havde 6-8 lejligheder til fattige gamle og svage mennesker inden for godsets område. To af hospitalerne er bevaret; en af ​​dem i landsbyen Diernæs tæt på Faaborg.

De fleste af stenene eksisterer dog som stengærder i landskabet. Under landbrugsreformerne (1770–1820) kom reformivrigheden til udtryk ved at rydde markerne for sten og bygge stengærder, og der blev uddelt kongelige priser til særligt ivrige murbyggere. Typisk blev byggeriet af stengærder igangsat af godserne, fordi de kunne bruge fæstebøndernes tvangsarbejde. Senere begyndte mange bønder at bygge stengærder på deres egne marker.

Stenmurene tjente en række formål. Nogle stengærder langs Brændegårdsvej omriderer herregårdsskoven, hvilket blev fremhævet meget i Skovreguleringen af ​​1805. Lovens hensigt var at beskytte den nye opvækst af træer, der kunne bruges til genopbygningen af ​​den danske flåde. Andre stengærder markerer grænserne mellem forskellige landbrugsjords egenskaber og andre grænsemarker og naturlige dyrkningsområder for at holde de græssende dyr inde eller ude. For at kunne tjene som hegn til heste eller køer, skulle stenmurene være mere end en meter høje. Hvor stenmurene er lavere i dag, blev de typisk forsynet med et stråtækt hegn oven på muren og/eller en grøft på indersiden af ​​stenmuren. Uanset hvilken funktion en stengærde tjener, kræver den stadig en del vedligeholdelse, som er prioriteret af mange stenmursejere, selvom stenvoldenes rolle som hegn ophørte omkring år 1900. Nu har de en kulturhistorisk værdi, der rummer mange folks idé om landskabsskønhed.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland

  • Geopark: Stendiger – Brændegårdsvej, Korinth
  • Brændegårdsvej
    5600 Faaborg
  • Tlf. (+45)