Geopark: The Schleswig Farmhouse Stensagergård

Gå i historiens spor

Det slesvigske stuehus, også kaldet det enfløjede stuehus, er kendetegnet ved at have beboelse i den ene ende og stalde i den anden ende adskilt af en tværgående korridor kaldet ”fremgulvet” (arkaisk dansk ord for entré). Oprindeligt var denne type stuehuse i stor udbredelse i Hertugdømmet Slesvig, som Ærø var en del af i 1439-1867. I dag findes den kun i området omkring Tinglev, på Ærø og uden for det gamle hertugdømme på Lyø. Det slesvigske stuehus stammer højst sandsynligt fra de frisiske dele af Vadehavet og kan være kommet til den nordlige del af hertugdømmet i perioden omkring 1550-1620.

At denne type stuehuse vandt fodfæste på Ærø kan skyldes de godsreformer, som hertug Hans den Yngre indførte omkring 1571–1622, hvorved han nedlagde en række gårde på Ærø for at skabe sammenhængende marker til de arbejdede herregårde. af arbejdere fra småbrug og mindre gårde. Det slesvigske stuehus opfyldte behovet for beboelse og stald til mange af de nye husmandsbrug og mindre gårde.

Det slesvigske stuehus har næsten været den eneste hustype uden for Ærø byer indtil midten af ​​1800-tallet, hvor nye typer stuehuse begyndte at vinde indpas.

Den fredede Stensagergård i Stokkeby er et glimrende udsnit af det slesvigske stuehus. Men rundt omkring på Ærø finder man talrige eksempler på denne karakteristiske stuehustype. Det genkendes let som at have stuevinduer i den ene ende og stabile vinduer i den anden ende adskilt af en dør.

Opdateret af:
VisitLangeland visit@langelandkommune.dk
VisitLangeland

  • Geopark: The Schleswig Farmhouse Stensagergård
  • Gydeagre 2
    5970 Ærøskøbing
  • Tlf. (+45)