Giesegaard Skovene

Gå i historiens spor

Skovdistriktet er et typisk løvskovsdistrikt på ca. 1.500 ha med bøg som den træsort, der dominerer.
Der er dog også betydelige arealer med eg og gran.

Giesegaard hovedgård er opført i 1683.

Ved arrangementer for grupper skal der søges tilladelse hos skovfogeden på tlf. 5766 2600 eller 2046 9258.

Opdateret af:
Ringsted Turistinformation info@visitringsted.dk
Ringsted Turistinformation

  • Giesegaard Skovene
  • Giesegaard Skovene
    4100 Ringsted