Gjorslev Gods

Gå i historiens spor

Den første kendte ejer af Gjorslev er Rane Jonssen, der var en af dem, der blev dømt for mordet på Kong Erik Klipping i Finderup lade 1287.

Rane Jonssen blev halshugget for sin deltagelse i Roskilde 1302. I 1395 blev Gjorslev overtaget af Roskildebispen Peder Jensen Lodehat, der byggede den nuværende borg. Det korsformede hus er Danmarks største middelalderbygning.

I korsets midte er et 28 m højt tårn. Byggematerialet var kridtsten med bælter af mursten. Fra 1679-1743 var gården i kongehusets besiddelse, og en del af bindingsværks-staldbygningerne blev opført i denne periode. Den nordlige sidefløj i borggården er opført 1638 og sydfløjen 1843.

Arrangerede rundvisninger for min. 50 personer mod forudgående aftale.

Der bliver løbende afholdt arrangementer på godset. Læs mere på hjemmesiden eller Facebook. 

Der er ikke offentlig adgang til slottet, men slotsparken er med få undtagelser åben for publikum. Respekter venligst "adgang forbudt" skiltene. Adgang til parken sker direkte fra vejen mellem Holtug og Magleby, gennem lågen ved den lille parkeringsplads.

Opdateret af:
Destination SydkystDanmark info@vism.dk
Destination SydkystDanmark