Gravhøje i Pæregård Skov

Gå i historiens spor

I Pæregårdskovens sydlige udkant ligger 3 gravhøje fra oldtiden. Ingen af de 3 gravhøje er undersøgt.
(Kilde: "Oldtidsminder på Langeland", Langelands Museum)

Opdateret af:
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland info@langeland.dk
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland