Grenaa Kirke

Gå i historiens spor

Det ældste murværk som er tilbage fra den originale kirke, er tilbage fra da købsstaden blev grundlagt. Det er ikke til at vide hvordan kirken så ud på daværende tidspunkt, men kirken har tydeligvis haft stor betydning baseret på den centrale placering. 

I 1649 blev kirken ødelagt ved en brand i kirkens indre. Det man ser nu, er et hvælvet kirkerum bygget i 1650'erne.

Grenaa Kirke er indviet til Skt. Gertrud, de rejsendes skytshelgens.

Den er bygget af munke- sten og granitkvadre. En ombygning har givet kirken dens karakteristiske spir flankeret af kamtakker (1870'erne).

Den ældste alter- tavle er fra Holmens kirke i København. Den købte grenaagenserne og reddede den dermed fra de brande og bombardementer, der kom til at hærge København. Kirken er nyrestaureret i 2001.

Opdateret af:
VisitAarhus, Djursland info@visitaarhus.com
VisitAarhus, Djursland