Hansted Kirke

Gå i historiens spor

Hansted Kirke daterer sig tilbage til den første halvdel af 1100-tallet. Den er opført at frådsten, modsat de fleste jyske landsbykirker, som er opført af granit. Mange af Horsens-egnens kirker er bygget af frådsten, som er en stenart bestående af kalk, som har været opløst i grundvandet.

Sammenlignet med andre kirker i Danmark er Hansted Kirke stor. I sin oprindelige skikkelse rummede kirken arkitektoniske ejendommeligheder, der gjorde kirken til noget ud over det almindelige. Blandt andet har der været en stor hævet Herremandsloge i kirkens vestside engang.

Korgitteret, som er at finde i kirken, er heller ikke almindeligt i landsbykirker.

Man formoder, at det har været stormanden på Hanstedgård, der var Kongsgård. I Kong Valdemars Jordebog fra 1231 står denne stormand opført til en stor værdi, der enten personligt eller gennem sin bygmester har sat sit præg på kirkens udformning.

Våbenhuset stammer fra 1925, og fra da af blev det gamle våbenhus på nordsiden fra 1880 taget i brug som kapel. Den tilbygning, der rummer opgangen til tårnet, er fra 1873.

I 2016 fik Hansted Kirke en ny kirkeklokke. I den forbindelse etablerede man automatringning, som ikke før var muligt. Ved særlige lejligheder er der mulighed for at ringe med to kirkeklokker, da den gamle klokke stadig sidder i klokketårnet.

Opdateret af:
Destination Kystlandet info@kystlandet.com
Destination Kystlandet