Hanstholm Havn

Gå i historiens spor

Danmarks største fiskerihavn målt på konsumfisk (værdien af landede fisk). Den samlede kajlængde udgør 4,5 km.

Alle i Hanstholm Havn hjemmehørende kuttere har kendingsbogstavet T eller HM.

På hverdage er der fiskeauktion kl. 06:45 i auktionshallen på Auktionsgade 11. Husk varm påklædning og varmt fodtøj - hele året.

Havnen er en arbejdsplads med mange aktiviteter (truckkørsel m.v.)og derfor skal man udvise stor forsigtighed ved færdsel på havnen, og unødig færdsel bør undgås.

Der sejles havfisketure til det "Gule Rev" fra havnen.

Hanstholm Røgeri er beliggende på havnen. I butikken kan købes røget og fersk fisk.

Opdateret af:
VisitNordvestkysten, Thy info@visitnordvestkysten.dk
VisitNordvestkysten, Thy