Historiske Rødby

Gå i historiens spor

Rødby bliver sat på landkortet og beriget med et museum – eller måske rettere et minimuseum eller en historisk udstilling. Den 21.6.17 er en historisk dag i Rødby. Så er der to steder at hente den historiske viden – både i lokal historisk arkiv og i Kultur- og Pakhuset. Her er der etableret 6 ”roll downs” og 2 montrer. På ”roll downs” er Rødby’s historie beskrevet – Pakhusets historie og Pakhusenes kulturhistorie samt Inddæmningens historie inspireret af N.E. Hyldtoft bog ” Bag diger og dæmninger i Rødby Fjord”. Ligeledes er historien om det Sydlollandske dige illustreret. Der er arkæologiske fund fra jernalderen, vikingetiden og høj middelalder fra primært Bysjøvlen, som også er udstillet i 2 montrer, og som illustrerer livet for mange mange år siden i Rødby fjorden.

Udstillingen er finansieret ved frie Kulturmidler fra Lolland Kommune og udarbejdet af Museums inspektør Alexandra Damgaard, Museum LollandFalster. 5. klasse på Søndre Skole og deres to lærere Dorte Sten Nielsen og Paornánguak Mouszynski har arbejdet med udstillingen i fagene Dansk og Historie, og 5. klasserne deltager i åbningen med tegninger og et historisk skuespil. Bestyrelsen i Kultur- og Pakhuset glæder sig meget over at Kultur- og Pakhuset udover borgerhus og kulturhus nu også er museum. Denne kombination af borgerhus, kulturhus og museum kobler fortid, nutid og fremtid på en spændende måde. Man får en historisk indføring også når man er til koncert – så udover at have det sjovt og hyggeligt med gode oplevelser i et historisk hus, erindres man om området og forfædrene – og samtidig står Kultur- og Pakhuset for byudviklingen med ideen om købstadshotel som retter ind i fremtiden, og som bygger på fællesskabende aktiviteter i byen og borgerne imellem.

Rødby og Kultur- og Pakhuset har haft besøg af 3 forskere og en projektudvikler, som er meget interesseret i byudviklingsprojektet. Det er professor i turisme og destinations udvikling Jørgen Ole Bærenholdt, RUC, Lektor Thomas Skou Grindsted, RUC, Forskningsleder i ledelse og oplevelsesdesign Donne Sundbo, UCSJ og projektudvikler Karen Lilleør, Norrøn og vi har aftalt nyt møde i august, for at aftale, hvorledes at byen og de lokale borgere – og naturligvis ligeledes forskerne - vil kunne profitere af en forskningstilknytning til Rødbys fremtidige funktion og fremtræden. Det er en meget spændende samarbejde udtaler Liselotte Paaske Nielsen fra Kultur- og Pakhuset. ” Vi er utrolig heldige over denne forskningsmæssige bevågenhed, som vi glæder os meget til og over”.

Minimuseet / den historiske udstilling vil være åbent hver lørdag 10 – 12 i sommermånederne – og i 2017 vil det være juli og august og efter aftale med Liselotte Paaske Nielsen på 60 67 64 63. Der er mulighed for at frivillige kan melde sig hos Liselotte, hvis man blot kan afse en lørdag i sommer. Der er allerede flere frivillige som har meldt sig, og der kan nemt bruges flere.

Ligeledes vil der være informationsmateriale at finde, så turister ligeledes kan blive inspireret til andre turistmål.

Opdateret af:
Visit Lolland-Falster info@visitlf.dk
Visit Lolland-Falster