Karmeliterklosteret (Vor Frue Kloster)

Gå i historiens spor

Vor Frue karmeliterkloster med Sct. Mariæ Kirke er et af de bedst bevarede middelalderlige klosteranlæg i Nordeuropa.

Klosteret blev grundlagt i 1430 da Erik af Pommern inviterede karmelitermunkene, de såkaldte hvidebrødre, til Helsingør. Man påbegyndte opførelsen af klosteret kort efter og efter en brand i byggeperioden o.1450 stod kirke og kloster færdigbygget i sin nuværende skikkelse o.1500. Efter reformationen blev klosteret i 1541 omdannet til hospital og alderdomshjem. Desuden har klosteret huset Helsingørs latinskole og har i 1800-tallet fungeret som alderdomshjem for værdigt trængende.
 
Siden 1991 har klosterbygningerne fungeret som administrationsbygning for Helsingør stiftsøvrighed og mødelokaler for Sct. Mariæ sogn. 

Klostret kan besøges på særrundvisning, kontakt kirkekontoret på tlf. 4921 1774. Omvisningen omfatter Lazarussalen, Laxmandssalen, Musiksalen og Koneloftet.

Opdateret af:
VisitCopenhagen info@visitcopenhagen.com
VisitCopenhagen