Kivioq | Knud Rasmussens Ekspeditionsskib

Gå i historiens spor

Blandt skibene på Hundested Havn finder man Knud Rasmussens ekspeditionsskib Kivioq.

Kivioq blev bygget på K. Andersens Skibsværft i Frederikssund i vinteren 1932-33, til det der blev den store polarforskers sidste ekspedition, nemlig den 7. Thuleekspedition. 

Efter Knud Rasmussens død i november 1933 købte Marineministeriet Kivioq af dødsboet med henblik på at bruge skibet som søopmålingsfartøj i Grønland. Men så lånte man det i stedet ud til Geodætisk Institut, som blev så glade for Kivioq, at de endte med at købe det og gøre det til flagskib for de blå geodætbåde, der blev brugt i opmålingsarbejdet i Grønland.

I 1977, da opmålingsarbejdet var ved at være slut, og nye opmålingsteknologier havde gjort behovet for skibene mindre, blev Kivioq solgt til Grønlands Geologiske Undersøgelser, GGU, som dog aldrig fik brug for skibet og i 1980 solgte det til firmaet Arctic Multisuppy Asp. I Nuuk.

Siden har Kivioq været på flere private hænder og ligget i flere havne bl.a. Nuuk, Aarhus og senest Aabenraa.

Den 25. juni 2021, anløb skibet Hundested Havn, hvor foreningen Kivioqs Venner Hundested nu arbejder for at samle midler til at kunne overtage skibet og gøre det til sejlende museum med base i Hundested Havn, spydspids for det kommende Arktisk Center og flydende anneks for Knud Rasmussens Hus på de høje skrænter længst mod nord i Hundested.

Hvor stort er skibet?

  • Længde: 14,41 m.
  • Bredde: 4,36 m.
  • Dybde: 1,62 m.

Hvor kan man se skibet?

Kivioq ligger til kaj i havnebassinet ud for glaspusteriet Backhaus Browns sydvendte gavl. Foreningen Kivioqs Venner Hundested vil i løbet af efteråret invitere til omvisninger, fortællearrangementer og andre events på eller i tilknytning til skibet.    

Opdateret af:
VisitNordsjælland info@visitnordsjaelland.com
VisitNordsjælland