Krønge Kirke

Gå i historiens spor

Lille smuk middelalderkirke. Under Søholt til 1915.

Altertavle i bruskbarok fra 1643. Romansk døbefont. Prædikestol i højrenæssance. En på tysk affattet gravskrift i våbenhuset fra 1706.

Kontakt Sognepræst Anne-Lene Nielsen Frederickson eller Krønge Sogns graver: Gerda Madsen, tlf. 54 60 63 78.

Opdateret af:
Visit Lolland-Falster info@visitlf.dk
Visit Lolland-Falster

Hoteller

i nærheden