Majbølle Mølle

Gå i historiens spor

I 1612 blev den første mølle opført i Majbølle, en såkaldt stubmølle. Møllen fungerede indtil 1896, trods det at den undergik flere større reparationer og mange ejere i de 284 år.

I 1896 blev mølle revet ned, da den var udtjent, og blev erstattet med en mere effektiv og tidsvarende Hollændermølle.

Mange møller blev efter 2. verdenskrig udkonkurreret af moderne maskiner, som vandt indpas i hele Europa. Det medførte at den sidste aktive møller, Gunnar Rasmussen og hans hustru Grethe Rasmussen, overdrog møllen til Majbølle Møllelaug, der var blevet stiftet kort forinden.

Møllen undergik herefter istandsættelse, og blev genindviet i 1989. I kornmagasinet findes i dag et udstillings- og mødelokale og i forrummet findes der en udstilling af gamle markredskaber.

Den daglige vedligeholdelse varetages i dag af stadig af Majbølle Møllelaug, som også arrangerer aktiviteter i møllen på Mølledagen, julemarked til jul og driver caféen.

Der er fri entré til møllen

Åbningstider
Der er fri entré og møllen er åben i skolernes sommer- og efterårsferie hver tirsdag kl. 11-15.

Opdateret af:
Visit Lolland-Falster info@visitlf.dk
Visit Lolland-Falster