Museet for Religiøs Kunst i Lemvig

Gå i historiens spor

At der i dag ligger et kunstmuseum i Lemvig, der som sit særlige område har den religiøse kunst, udspringer af den store udsmykning af Lemvig kirke, som billedkunstneren Bodil Kaalund udførte 1976-81. Kunstnerens samarbejde med befolkningen på egnen førte til mange samtaler om kunstens væsen og om dens rolle og forhold til kirke og religion. Museets café tilbyder hjemmelavet kage, kaffe og i sommerhalvåret en tapastallerken af gode, lokale råvarer.

Samlingen
På museet kan du se "Bodil Kaalund Samlingen" hvoraf grundstammen udgøres af de 159 originale bibelillustrationer, som kunstneren udførte i årene 1984-91 til Bibelselskabets udgivelse af den nyoversatte Bibel fra 1992. De enkelte illustrationer måler 53 x 42,5 cm og er udført som akvarel over litografi. I samlingen findes også en række forarbejder til illustrationerne foruden enkelte, der ikke kom med i Bibelen. 
Derudover råder museet over "Den Østgrønlandske samling" og "Rouault samlingen".
Under store og pladskrævende temaudstillinger skal det understreges, at Museets faste samling og Bodil Kaalund Samlingen kan være smalt repræsenteret. 

Om museumslederen og Museet for Religiøs Kunst
Museet for Religiøs Kunst ledes af Christine Løventoft, der over et år arrangerer sammen med sine kolleger 3-4 sær udstillinger af international standard, og de trækker gæster fra både hele Danmark og udlandet.

Museet drives i dag med relativt få fastansatte og ca. 70 frivillige og ent husiastiske medarbejdere, som sammen skaber de fine udstillinger i museet, der blev bygget i 1994. I 1998 og 2006 blev museet udvidet en del, og det muliggjorde bl.a. større udstillinger.

For mere info
www.mfrk.dk

Opdateret af:
VisitNordvestkysten, Lemvig info@visitnordvestkysten.dk
VisitNordvestkysten, Lemvig